Tung instans sågar Centerns supermiljöbilspremien

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Kritiken mot Centerpartiets heliga ko ”supermiljöbilspremien” har varit hård och ihållande. Nu träder ytterligare en tung remissinstans fram och avråder alliansen från att införa den. Svebio – Svenska Bioenergiföreningen – skriver följande i ett pressmeddelande:

Svebio avråder i ett remissyttrande regeringen från att införa en supermiljöbilspremie, så som den är utformad i ett förslag från Transportstyrelsen. Premien gynnar ensidigt elbilar framför andra alternativ genom att utsläppen mäts bara vid avgasröret och inte för hela livscykeln. Stödet är därmed inte teknikneutralt. Premien kommer att få en mycket begränsad effekt på utsläppen av koldioxid från trafiken och kostnaden blir mycket hög för de reducerade utsläppen.

Enligt Svebios uppfattning ska miljöbilsstöd vara långsiktigt och teknikneutralt. Regelverket ska gynna både energieffektivitet och maximal reduktion av växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv. ”Klimatnyttan för fordon som drivs med förnybar energi ska värderas efter faktisk tankningsgrad av grön el eller hållbara biodrivmedel, kombinerat med krav på att denna tankning ska kunna verifieras av fordonsägaren”, skriver Svebio i remissyttrandet.

Tidigare har myndigheter, experter och andra partier sågat ”supermiljöbilspremien” för att den bland annat skulle öka utsläppen, och bromsa teknikutvecklingen.

Kollektivtrafik, tåg, trängselskatt? Nej, juste, alliansen har ju Anders Borg och Förbifarten.

Miljö online2

Liknande artiklar