Tysklands avveckling kan gynna svensk teknik

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Tidigare idag skrev vi om att Tysklands avveckling av kärnkraften kan innebära en knuff i ryggen på utvecklingen av förnybar teknik. Även i Sverige kommer vi märka denna knuff, och svenska företag kan tjäna på detta.

– Vi förväntar oss ökad efterfrågan för både solel och solvärme till följd av Tysklands beslut att avskaffa kärnkraften. Beslutet kommer ge ringar på vattnet med ökade energipriser i hela Europa, både för el och värme, säger Johan Nilsson på Absolicon, som tillverkar hybridsolfångare som ger både el och värme.

Ny Teknik:

På SKF i Göteborg, en av världens största leverantörer av lager och system till vindkraftsindustrin, ser man också affärsmöjligheterna.

SKF är ett av de svenska storföretag som kan gynnas av det tyska beslutet att avveckla kärnkraften och öka satsningen på förnybar energi.

Tyskland är redan nu en av SKF:s största marknader för komponenter till vindkraftsindustrin och kan bli ännu större.

– Jusst nu kan vi bara avvakta och se hur det tyska beslutet kommer att genomföras, förhoppningsvis kan det verka positivt för våra affärer på lång sikt. Rent allmänt är vindkraftsbranschen en av SKFs snabbast växande branscher. Vi är både leverantörer och utvecklingspartner till världens största turbintillverkare, varav flera är tyska, säger Ingalill Östman, informationsdirektör vid SKF-koncernen.

Miljö online2

Liknande artiklar