Utrymme för bättre precision med kvävegödsling på svenska åkrar.

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

En ny undersökning från Hushållningssällskapet visar att svenska bönder ofta använder mer kvävegödsel än nödvändigt på sina åkrar. Enligt undersökningen ligger kvävegivan, alltså mängden kväve/yta, över jordbruksverkets rekommendationer på 90% av de undersökta områdena. Att bedöma hur mycket gödsel som ska användas kräver att man tar hänsyn till en mängd olika faktorer, undersökningen identifierar ett antal faktorer som skulle behöva tas in i bedömningarna på ett bättre sätt men frågar även ”om de verktyg som finns idag används i tillräckligt hög grad.” Att använda en så väl anpassad mängd gödsel som möjligt är viktigt eftersom en del av näringen alltid lakas ut till  vattendrag och bidrar till övergödning, en del av kvävet omvandlas också till kortlivade växthusgaser. Högre tillförsel av kvävegödsel ger visserligen större avkastning men det finns en brytpunkt då miljöeffekterna ökar snabbare än avkastningen.

Miljö online2

Liknande artiklar