Alliansen presenterar anslag till infrastruktur

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

På en presskonferens presenterade alliansen idag sina anslag för infrastrukturen i sin höstbudget. Totalt avsätter de en summa om fem miljarder till väg och järnvägväg – en summa som är högre än förväntat, men ändå inte tillräcklig.

Av de fem miljarder som avsetts för åren 2012-2013 ska 3,6 gå till järnvägen och resterande summa till vägnätet. Viktigt att notera är att pengarna till järnvägen ska användas till underhåll. De väljer alltså inte att satsa på nyinvesteringar som skulle hjälpa kapacitetsbristen. Tillsammans med tidigare anslag blir resultatet för åren 2012-2013 7 miljarder till järnvägen och 11 miljarder till vägar, skriver moderaterna i ett pressmeddelande. På presskonferensen nämndes även tidigare ”satsningar” av alliansen. Satsningar som i själva verket visat sig vara återställare efter att de tidigare dragit ner anslagen till järnvägen. Något som fick före detta ordförande för Sj att i taket. Kritiken mot alliansens järnvägspolitik har annars allt som oftast varit svidande.

Miljö online2

Liknande artiklar