Bleka utsikter för biobränsle för flyget

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

När Englands första delvis biobränsledrivna kommersiella flygning skulle genomföras nyligen fick den ställas in på grund av distributionssvårigheter med just drivmedlet. Huffington Post utvecklar svårigheterna i att tillverka biobränslen för flygbranschen som faktiskt leder till en förbättrad miljöprestanda. I dagsläget används ofta en 50/50-blandning av vanligt flygbränsle och använd frityrolja när flygningar marknadsförs som biobränsledrivna. Tillgången till använd frityrolja är dock så begränsad att det endast kan användas i liten skala för den här typen av försök. För att börja tillverka biobränslen i stor skala till flygbranschen skulle stora landarealer odlad mark behöva tas i anspråk. Friends of the Earth påpekar i artikeln att detta riskerar att konkurrera med matproduktion och leda till avskogning med negativa klimateffekter. Hoppet står till nya generationer av biobränsle, och mest lovande är algbaserade produkter. Där kvarstår mycket utvecklingsarbete för att få en kommersiellt gångbar produktion, och även där finns potentiella fallgropar i framställande av nya, mer effektiva algtyper. Samtidigt ökar utsläppen från flygbranschen kraftigt och flyget står för en allt större andel av de totala utsläppen av växthusgaser. I Sverige riskerar flyget att inom tio år stå för större utsläpp än biltrafiken.

Miljö online2

Liknande artiklar