Global miljörörelse startar upp i Sverige

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Den världsomspännande miljörörelsen Power Shift har i år sin första konferens och aktion i Sverige. Målet är tydligt: Att bilda en kraftfull opinion för att Sverige ska bli ett internationellt föregångsland i miljöfrågor.

Initiativet till Power Shift kom 2007 då 6 000 unga samlades i Washington DC för att visa politikerna att det krävs bättring på miljöfrågorna. Två år senare var antalet unga 12 000 som samlats utanför Vita Huset. Sedan dess har rörelsen fortsatt visa upp spektakulära aktioner och manifestationer. En av de mest välkända är den flash dance man genomförde framför operahuset i Sydney.

Nu startar alltså Power Shift upp i Sverige. Första evenemanget blir en konferens med intressanta talare och tillhörande aktion i Göteborg i början av oktober. Målet är det ska bli an av de största flash-danserna någonsin i Sverige, och hundratals deltagare på konferensen. Liknande evenemang kommer även att arrangeras på många orter i Europa samma datum.

Den svenska hemsidan för Power Shift hittar du på www.powershiftsweden.org.

Miljö online2

Liknande artiklar