Ingen del av havet fri från mänsklig påverkan

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Att mänskliga aktiviteter har haft omfattande effekter på havsmiljön är allmänt känt; överfiskning, övergödning och försurning är problem som ofta diskuteras. Nu varnar en grupp forskare knutna till Census of Marine Life att forskare och lagstiftare måste arbeta snabbare för att förstå och motverka omfattande mänsklig påverkan på marina ekosystem som t.ex. djuphavskanjoner och kontinentalsocklarnas sluttningar. I en artikel i PLoS ONE beskriver forskarna vad man i dagsläget vet om hur mänskliga aktiviteter påverkar olika djuphavsmiljöer och hur den framtida påverkan kan komma att se ut. I artikeln slår man fast att den största påverkan hittills har varit på ekosystem belägna på kontinentalsocklarnas sluttningar, viktiga faktorer här har varit fiske och föroreningar. Artikelförfattarna förutspår också att klimatförändringar samt försurning av havsvattnet kommer spela en ännu större roll för ekosystemen i djuphavet. En helt ny faktor som kanske kommer ha stor betydelse för marina ekosystem i framtiden är utvinningen av metaller från havsbottnen, något som antagligen kommer påverka de platser där detta sker.

Miljö online2

Liknande artiklar