Järnvägssatsningens bluffsiffror – Vi har dem.

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Igår utannonserade Alliansregeringen en järnvägssatsning på 3.6 miljarder kronor över 2012-2013. Vi har på Supermiljöbloggen granskat siffrorna och funnit att sanningen ligger långt ifrån det som står i Alliansens pressmeddelanden.Plannivån för drift- och underhåll för järnvägen låg år 2009 på 6.6 miljarder kronor/år. Det var denna nivå som Alliansen valde att frångå när de sänkte tågunderhållet med 700 miljoner kronor. Nivån återställdes sedermera med deras ”satsning” på 800 miljoner kronor som i själva verket agerade mer som återställare.

Frågan man måste ställa sig är förstås hur pass högt järnvägsunderhållet blir med de pengar Alliansen nu utannonserat. Svaret är att det inte blir särskilt mycket mer pengar till järnvägen. Enligt regeringens egna dokument kommer järnvägsunderhållet att landa på sju miljarder årligen, vilket är 400 miljoner kronor mer än plannivån för år 2009.

Gapet mellan det behov som finns och det faktiska järnvägsunderhållet ligger enligt Trafikverket på ca 2-3 miljarder kronor/år och de problemen lär inte 400 miljoner kronor råda bot på.

Miljö online2

Liknande artiklar