Satsning på förnybart ger bättre ekonomi

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Ett gäng analytiker på Google ville ta reda på vad nya uppfinningar inom förnybar energi skulle betyda för ekonomin. De fann att energiuppfinningar kan ge mycket goda avkastningar för ett företag, stimulera ett lands BNP, skapa jobbtillfällen och minska koldioxidutsläppen. I det långa loppet kommer även privata energikonsumenter att spara pengar. Däremot skulle det bara minska utsläppen med 13 procent. Veckans affärer rapporterar:

Bill Weihl och Charles Baron som ingick i Googles energiteam som undersökte frågan och fann att om politikerna tar förnyelsebar energi på allvar så går det att spara betydliga summor varje år och samtidigt stimulera ekonomin. Med USA som exempel fann de bland annat att BNP kan stärkas med uppemot 240 miljarder dollar per år, att över 1 miljon jobbtillfällen kan skapas och att oljekonsumtionen kan minska med drygt 1 miljon fat per år. Det skulle också betyda att koldioxidutsläppen minskar med 13 procent fram till 2030.

Att räkna på vinster av framtida satsningar och eventuella uppfinningar torde vara svårt. Det går nämligen inte att veta hur effektiva framtida förnybara energikällor skulle kunna vara. Trots detta verkar det vara uppenbart att det bara för gott med sig att satsa politiskt på den förnybara energin.

Miljö online2

Liknande artiklar