Dina pensionspengar investeras i oetiska gruvor

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Swedwatch har granskat AP-fondernas ägande i Yanacochagruvan i Peru och har hittat starka indikationer på allvarliga sociala problem och negativa miljöeffekter. Trots detta väljer AP-fonderna fortfarande att investera i gruvan. Om detta rapporterar Miljöaktuellt idag.

”Yanacochagruvan i Peru är ett företag som har uppenbara problem med miljö och mänskliga rättigheter men som helt fallit utanför AP-fondernas etikarbete”, skriver Swedwatch.

Swedwatch konstaterar vidare att AP-fonderna bara driver etiska dialoger med ett fåtal av de tusentals företag de har investeringar i.Nadine Viel Lamare, på Första AP-fonden och ordförande för Etikrådet, slår ifrån sig kritiken på DN:

– Det handlar ofta om komplexa frågeställningar. Av erfarenhet vet vi att sådana dia­loger tar tid men att på förhand sätta upp exakta tidsramar låter sig inte göras. Vi är så transparenta vi kan vara utan att möjligheten att påverka bolagen försämras, säger hon.

En god nyhet (och kontrast till detta) är dock KPAs Etiska Aktiefond, som har rankats topp 5 (av 147 etiska fondbolag) av den brittiska webbtidningen CitywireGlobal. Keep up the good work!

Miljö online2

Liknande artiklar