Hur Kina kom att dominera solkraften

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Kina producerar idag mer solkraft än något annat land. I energi räknat tillverkar de solcellspaneler som kan producera över 50.000 megawatt (MW) årligen. År 2000 tillverkades det solcellspaneler som producerade 100 MW, vilket innebär att Kina idag producerar mer än 500 gånger så mycket solenergi än vad hela världen producerade för tio år sedan. De senaste åren har Kina ökat sin produktion av förnybar energi med över 77 procent per år.Anledningen till ökningen beror till stor del på att den Kinesiska utvecklingsbanken (CDB) har lånat ut pengar med låg ränta till företag som velat satsa på förnybar energi, en policy som den Kinesiska regeringen beslutat om. CDB kan låna ut med lägre ränta än vad normala kommersiella banker kan eftersom de enbart har långsiktssparande kapital.

Den billiga produktionen har gjort att bland annat amerikanska solcellsföretag gått i konkurs, något som upprört många konservativa politiker i USA. I ett öppet brev till president Obama skriver den republiskanska senatorn Ron Wyden bland annat att:

”I urge you to work with the domestic industry and to quickly use these authorities to prevent an industry from being decimated by unfair, foreign competition,”

Wyden och många andra republikaner anser att Kina, genom sina statliga subventioner till solcellsföretag, medvetet försöker konkurrera ut amerikanska företag med att sälja solceller för mindre än vad det kostat att framställa dem. Även om det är ett flertal amerikanska företag som har gått i konkurs på grund av de låga kinesiska priserna så förblir USA en exportör av solceller, mycket tack vare att USA har en stark tradition av att utveckla ny teknik.

Sätt ur ett kinesiskt perspektiv så kan den allt större och allt billigare solkraften komma att på riktigt konkurrera ut fossil energi, främst framställandet av nya kolgruvor och projekt som inte redan påbörjats. Runt 2015 förväntas priset från solkrafts-el i Kina matcha kostnaden ifrån el ifrån andra energikällor.

Miljö online2

Liknande artiklar