Ingen koldioxidlagring i Vattenfalls ”CCS-kraftverk”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

När Vattenfall startade en pilotanläggning för separation och lagring av koldioxid invid sitt stora brunkolskraftverk Schwarze Pumpe gjordes detta med pompa med ståt. I en reklamfilm från Vattenfall kallades verket för ”världens första CCS-kraftverk” och bolaget försökte under 2007 använda begreppet ”koldioxidfri kolkraft’”, något som godkändes i Sverige men inte i Tyskland. Ingen koldioxid har lagrats och ingen kommer heller att lagras i framtiden.     Trots att separationen har lyckats bra med över 97 procent separation så visar sig nu projektet vara en total flopp. Eftersom bolaget fortfarande inte har fått tillstånd för lagringen har de nu gett upp hoppet om att någonsin kunna genomföra lagringen. Den koldioxid man har lyckats separera släpps nu helt enkelt ut i luften igen. Misslyckandet kommer inte som någon överraskning då detta är något som länge varnats för från miljöorganisationer, Supermiljöbloggen har också tidigare skrivit om att rapporter som visar på att koldioxidlagring inte fungerar men inte alla håller med om detta. Svenskt Näringsliv skrev i början av året att Koldioxidlagring kan bli en svensk paradgren och regeringen öppnade i våras upp för koldioxidlagring till havs. Kanske kan Vattenfalls misslyckande i Tyskland förändra regeringens syn på koldioxidlagring i Sverige.

Miljö online2

Liknande artiklar