Jägareförbundet vägrar samarbeta i vargfrågan

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Svenska Jägareförbundet kommer att avbryta allt samarbete vad gäller varg, tills politiken stämmer bättre överens med deras uppfattningar, det beslutades på deras extra ordförandekonferens på torsdagen. Beslutet innebär bland annat att Jägareförbundet nu kommer att upphöra med inventering av vargstammen, och att man inte kommer medverka till några beslut som innebär att vargstammen stärks, genom exempelvis flyttning och utsättning av vargar. Just utplantering av utländska vargar är en grundpelare i regeringens nya vargstrategi  som presenterades i somras. Regeringens politik hade tidigare kritiserats hårt av både EU och miljörörelsen.

Torbjörn Lövbom ifrån Jägareförbundet säger till svt att beslutet ifrån jägarna beror på att regeringen har ställt in licensjakten för i år, för att låta stammen återhämta sig, och att taket på 210 djur har slopats. Enligt regeringens egen utredare behövs minst 450 vargar i Sverige för att stammen ska kunna överleva på lång sikt.

Jägareförbundets pressmeddelande

Miljö online2

Liknande artiklar