Minskade anslag till miljön – igen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Dagens höstbudget som presenterades av regeringen innehåller mindre pengar till miljön än tidigare, stödet till solvärme tas bort helt, den tydligaste satsningen i budgeten är 200 miljoner till supermiljöbilspremien.

Att supermiljöbilspremien är den stora satsningen är relativt oroande, med tanke på de många instanserna som kritiserat reformen. En positiv nyhet verkar dock vara att Carlgren till slut vann bråket mellan ministrarna kring om fartyg ska fortsätta få släppa ut svavel i Östersjön eller inte. Nya tuffare regler verkar det bli.

Trots detta så ser ändå budgeten oroande ut, för första gången på länge hamnar den under 5 miljarder, en reporter på riksdag och departement sammanfattar budgeten på twitter ”200 miljoner till supermiljöbilspremien, i övrigt mindre till det mesta”.

Under förmiddagen har Twitter och andra sociala medier drunknat i utrop om den försämrade miljöbudgeten. Bland annat har Naturskyddsföreningen gått ut med ett pressmeddelande där ordförande Mikael Karlsson uttrycker:

”Miljöbudgeten minskar med över en miljard de kommande åren. Det betyder att man skär i grunden för det offentliga miljöarbetet i Sverige och att miljöbudgeten åter hamnar under fem miljarder, en tillbakagång. Det känns så tråkigt.”

Miljöpartiets nye ekonomiskpolitiske talesperson går ut i ett kort pressmeddelande och säger så här:

Vi behöver använda det ekonomiska utrymmet till framtidsinvesteringar i mer järnväg, högre löner till lärarna och satsningar på företagande.

Så generellt anser flera tunga instanser på miljöområdet att denna budget är ett steg bakåt för det miljövänliga framgångslandet Sverige.

Miljö online2

Liknande artiklar