Regeringens budget hårt slag mot svensk solvärme

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Regeringen minskade inte bara de allmänna anslagen till miljön i sin höstbudget. Det ekonomiska stödet till installation av solvärme slopades helt. Nu rasar solenergibranschen mot regeringen:

Enligt en enkät som Svensk Solenergi låtit göra ställer sig nästan tre fjärdedelar, 72 procent, av de borgliga riksdagsledamöterna bakom ökade satsningar på solvärme.

– Nu gör regeringen tvärt om och därmed bryter man ett uttalat vallöfte. Det är ytterst märkligt att regeringen snabbstoppar investeringsstödet för solvärme och därmed går emot sitt valmanifest från riksdagsvalet 2010, speciellt som det i sammanhanget är en fråga om kaffepengar, säger Lars Andrén, ordförande i Svensk Solenergi.

– VVS Företagen, HSB, Fortum, Pellsam, Svebio och många andra har en helt annan inställning än regeringen till solenergi och solvärme. Branschen andas stor optimism, men med det här svikna vallöftet kommer den industriella utvecklingen att hämmas på kort sikt. Fast vi är övertygade om att solvärmen har en framtid och kommer att få en stor betydelse i Sveriges framtida värmeförsörjning.

Miljö online2

Liknande artiklar