SKANDAL: Regeringen avskaffar Sveriges utsläppsminskningar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Nyheten nedan visade sig basera sig på ett missförstånd, läs mer här.Alla klimatsatsningar som Sverige har gjort de senaste 20 åren ser ut att ha varit bortkastade, detta efter att regeringen väljer att sälja Sveriges utsläppsrätter, vilket leder till att utsläppen kommer öka lika mycket någon annan stans.

Enligt kyotoprotokollet ska Sverige minska sina utsläpp från 1990 års nivå med 4 %. Men Sverige har minskat med nära 10 %, vilket gör att vi har rätt att släppa ut mer. EUs handelssystem för utsläppsrätter gör att vi kan sälja rätten att släppa ut till någon annan mot ersättning (förmodligen runt 7 miljarder). Länderna som köper utlsläppsrätterna behöver då göra mindre utsläppsminskningar. Flera länder har valt att annullera sina överblivna utsläppsrätter för att se till att deras extra klimatansträngningar gör någon skillnad, men i budgeten som publicerades idag framgår att regeringen väljer att sälja Sveriges utsläppsrätter. Allt det klimatarbete som alla svenskar har ägnat sig åt de senaste 20 åren ser alltså ut att gå upp i rök i skorstenarna hos tyska och polska kolkraftverk.

Mer läsning: Supermiljöbloggen, Svt debatt

Miljö online2

Liknande artiklar