Sveriges sol outnyttjad

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I världen ökar antalet solpaneler explosionsartat, teknikutvecklingen gör panelerna allt mer effektiva och priset på solpaneler sjunker. Ändå är vi svenskar inte intresserade av solkraft. 

Vi har tidigare skrivit om att en dryg femtedel av all ny elinstallation i EU 2010 var solel. Antalet solpaneler vi i Sverige installerar på ett helt år kan exempelvis Tyskland installera på mindre än en dag,  trots att det lyser ungefär lika mycket sol i Tyskland som i Sverige. Detta säger solcellsforskaren Marika Edoff i en intervju i radioprogrammet Klotet. I intervjun jämför hon den svenska utvecklingen av solkraft med den i utvecklingsländer.

Att användningen av solceller är så pass blygsam i Sverige kan bero på att långsiktiga stödsystem saknas eftersom regeringen idag inte anser att solceller kan konkurrera på marknaden, vilket strider mot det vi tidigare rapporterat om – solenergi är framtiden och kärnkraft nu dyrare än solkraft.Det solcellsstöd som regeringen införde 2009 kan eventuellt skrotas i budgeten som läggs fram den 20:e september. Anledningen är att man vill satsa mer på nettodebitering som kommer utredas under 2012. Det finns alltså en risk att vi under kommande år kommer ha ännu mindre stöd för installering av solceller här i Sverige.Så här uttalar sig Andreas Vass, sakkunnig på näringsdepartementet, om frågan:

– Det är en fråga som behandlas i budgetarbetet för närvarande och kommer att presenteras 20/9. Jag vill passa på att säga att solenergi har en enorm potential men elenergi från solceller är idag mycket dyrare än från tex vindkraftverk.

Miljö online2

Liknande artiklar