Vänsterpartiet interpellerar i svavelfrågan

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Efter att den svenska regeringen har visat sig vara splittrad i frågan om EU:s nya direktiv för svavelutsläpp från fartyg har Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet lämnat in en interpellation till miljöminister Andreas Carlgren där han kräver svar på vad som gäller.Frågorna är;

  1. Vilka åtgärder som kommer att vidtas för att se till att svaveldirektivet träder i kraft, med ambitiösa utsläppskrav, snarast möjligt?
  2. Vilka övriga åtgärder planerar regeringen för att minska utsläppen av svavel?
Frågorna väntas besvaras i riksdagen inom två veckor och då kanske regeringens linje blir tydligare än den är nu. I dagsläget vill två moderata ministrar ta strid mot EU:s direktiv om minskade svavelutsläpp samtidigt som miljöministern vill se kraftigt minskade utsläpp.

Interpellation: En fråga ställd av en riksdagsledamot till en minister. Frågorna ska besvaras muntligt och då öppnas det också upp för debatt.

Miljö online2

Liknande artiklar