Centern vinner striden om svavel

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Den strid som under ett tag utkämpats mellan Centerpartiet och Moderaterna om EU:s svaveldirektiv ser nu ut att gå mot sitt slut. Den oväntade vinnaren är – Centern.

Striden gäller om huruvida Sverige ska gå emot EU:s nya direktiv om hårdare tag mot utsläpp av svavel inom fartygssektorn. Moderaterna, som vill underlätta för industrin, har sagt sig vilja skjuta upp de nya direktiven Men Centern, och dåvarande miljöminister Andreas Carlgren dementerade detta och påstod att M inte förde fram Sveriges ståndpunkt i frågan.

Nu ser det det alltså ut som om Centern har vunnit striden.

– Det här beslutet är ett väldigt viktigt steg på väg att minska sjöfartens utsläpp och kommer att leda till miljövinster och vinster för hälsan i det här regionerna, säger Lena Ek, ny miljöminister.

Man ska emellertid inte ropa hej än. På torsdag tas nämligen en interpellation (fråga i riksdagen från en ledamot till ett stadsråd) upp i riksdagen som gäller just detta. Det intressanta blir att se vad Moderaterna säger då.

Miljö online2

Liknande artiklar