Fler tåg än vad som ryms på spåren – större problem än snö i växlarna

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

DN genomför en granskning av det som går under den numer etablerade etiketten på tillståndet i det svenska järnvägsnätet – ”Tågkaoset”. Bland annat konstaterar de något som Supermiljöbloggen argumenterat och rapporterat om vid ett flertal tillfällen: Det är inte framförallt vädret eller standarden på de befintliga järnvägsspåren det är fel på. Det största problemet är bristen på spår som ska ta hand om den mängd tåg som ska trafikera dem. Trots detta så saknas väsentliga åtgärder för att höja kapaciteten i järnvägsnäten med nya spår i de åtgärdspaket som diskuteras när alliansregeringen ska tackla problemet. Det mesta cirkulerar kring att dra ifrån och sedan lägga till pengar för underhåll, medan motståndet mot verkliga järnvägsinvesteringar verkar orubbligt. Som vi tidigare rapporterat är de järnvägsinvesteringar som ingår i den nationella infrastrukturplanen till största delen ”ärvda” projekt från tidigare regeringar som nu ska genomföras. Dessa har ofta planerats sedan innan den stora trafikökningen på järnvägen satte fart, och kan därför inte möta den ökade efterfrågan. Trots detta så saknas nya planer för att ta hand om kapacitetsbristen. För att klara av att få en bra kapacitet i järnvägssystemet så är de flesta aktörerna på järnvägsmarknaden överens – det behövs nya spår och en separering av tåg med olika hastighet för att öka flödet och minska störningarna. En åtgärd som förordats i en statlig utredning för att åstadkomma detta är att bygga höghastighetsbanor, något som regeringen och framförallt moderaterna ställer sig kallsinniga till. Vi kan bara hoppas att Trafikverkets arbete med kapacitetsutredningen till slut tar skruv och leder till politiska beslut.

Miljö online2

Liknande artiklar