Kritisk rapport doldes för Carlgren

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Ett internt PM från miljödepartementet, med explosivt politiskt innehåll, undanhölls från dåvarande miljöminister Andreas Carlgren. Det skriver Riksdag och Departement.

Om inte villkoren för Sveriges vattenkraft skärps kommer det att ta Sverige 150 år att klara kraven från EU. Det säger ett internt PM framtaget av tjänstemän på miljödepartementet. Ett PM som givetvis miljöministern borde agera efter. Problemet var att han aldrig fick PM:et.

Slutsatserna som pekas på är bland annat:

  • Dagens lagstiftning om vattenkraften är föråldrad.
  • Kostnaderna för miljöåtgärder vad gäller vattenkraften fördelas inte utifrån den annars rådande principen att den som förstör ska betala, utan belastar i dag i hög grad samhället.
  • Domstolarna tolkar lagarna på ett sätt som försvårar för Sverige att lyckas uppnå EU:s krav enligt vattendirektivet.
RoD:

Att rapporten aldrig nådde fram till miljöministern kan förklara att regeringens analys av rådande situation och behovet av åtgärder ser helt annorlunda ut, åtminstone enligt den skrivelse om vandrande fisk i reglerade vattendrag som lämnades över till riksdagen tidigare i höstas.

I stället för att lyfta de juridiska problem som myndigheter och miljörörelse samstämmigt pekar på, utlovar regeringen 5 miljoner kronor till ökad tillsyn av landets 2 000 kraftverk.

Miljö online2

Liknande artiklar