LRF hoppar av vargsamarbete

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Avhoppet gäller samarbete kring inplantering av varg och har aktualiserats av två möten som länsstyrelsen i Västra Götaland kallat till nästa vecka. När de så kallade ”dialogmötena” mellan markägare och lantbrukare hålls på två ställen i länet stannar LRF Väst hemma. Enligt ordföranden för LRF Väst finns en gryende missnöje hos medlemmarna ute i landet:

Det fanns en politik som vi tyckte var acceptabel. Den vilade på tre ben: Ett maxtak för varg i bygderna (210 vargar), en licensjakt som skulle hjälpa oss att hålla oss under taket, samt ett arbete för att motarbeta inavel i vargstammen.

När politiken överklagades till EU togs licensjakten och maxtaket bort, något som LRF Väst inte vill acceptera. Enligt Christensson står hela LRF i riket bakom avhoppet, men det är ännu endast LRF Väst som agerar i den här frågan. Att det enligt regerings utredning behövs minst 450 vargar i Sverige verkar inte LRF bry sig om. Det är dessutom, som Supermiljöbloggen tidigare skrivit om, efter Carlgrens utspel tidigare i höst oklart om inte licensjakten kommer komma tillbaka.

Miljö online2

Liknande artiklar