PCB orsakar åderförkalkning

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Forskare vid Uppsala Universitet har funnit starka kopplingar mellan PCB och andra organiska miljögifter och åderförkalkning. Studien som granskade hälsotillstånden hos 1000 70-åriga män och kvinnor fann som väntat att de med högt blodtryck, var feta eller hade höga blodfetter också i högre grad hade förträngningar i halsens pulsådror. Men utöver de resultaten fann man också en koppling till halten av PCB och andra miljögifter i blodet och förträngningar och inlagring av fett i blodkärlsväggen. De personer som hade höga halter av PCB i blodet hade också en fördubblad chans att drabbas av förträngningar i halsens pulsådror.

Studien är den första i sitt slag i hela världen men Lars Lind, professor i Medicin kommenterar 

Även om en studie som denna inte kan bevisa att PCB:er och andra långlivade organiska miljögifter orsakar åderförkalkning ger våra resultat tillsammans med tidigare experimentella fynd starkt stöd för att så verkligen är fallet

FAKTA – PCB: En grupp miljögifter som utvecklades på 1920-talet och som totalförbjöds år 1995. Ämnena är väldigt långlivade och det kommer ta flera generationer innan vi slutar inta ämnet via bland annat vår mat.

Miljö online2

Liknande artiklar