Regeringen anmäls för miljöbrott

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Miljöorganisationen Greenpeace anmäler den svenska regeringen för att inte ha infört skydd mot fiske i naturskyddsområden.När Sverige skrev på EU:s art- och habitatdirektiv förband vi oss också till att förhindra destruktivt fiske i vissa områden, bland annat Kattegatt. Hindren skulle ha varit utplacerade senast december 2010, men har ännu inte setts till. Eftersom ingenting har hänt anmäler nu Greenpeace Sveriges regering till EU-kommissionen.

Greenpeace har tidigare dumpat stenblock i Kattegatt för att förhindra förbjuden bottentrålning, vilket fick kritik från fiskeminister Eskil Erlandsson. Då menade han att:

”Jag och alliansregeringen har varit mycket aktiva i arbetet att förbättra fiskepolitiken i EU. Det är avgörande att förstå att Sverige inte ensamt kan lösa problemen, det måste göras gemensamt.”

Det är dessa gemensamma åtgärder som regeringen nu anmäls för att ha struntat i.

Miljö online2

Liknande artiklar