Regeringen skär ner på miljöforskning och utbildning

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Regeringen skär i sin budget ner anslagen till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med 30 miljoner kronor. Det innebär att populära utbildningar hotas.I en debattartikel på SvD Opinion förklarar representanter för SLU att de tvingas göra nedskärningar i populära utbildningar på grund av regeringens minskade anslag i den nya budgeten. Bland de hotade utbildningarna nämns jägmästarprogrammet, djurskötarprogrammet och veterinärprogrammet.SLU är unikt i sin klass och många av utbildningarna ges bara där. 30 miljoners minskning innebär till exempel att 400 elevplatser eller 30 lärare försvinner från skolan.

Denna nedskärning rimmar illa med Alliansens ofta upprepade mantra om att det behövs mer forskning i miljöfrågor innan åtgärder kan genomföras. Folkpartiet skrev så sent som i våras ”Dags att satsa på klimat och jordbruk”.

Miljö online2

Liknande artiklar