Regeringens överdrivna klimatambitioner

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Att  Sverige har världens mest ambitiösa miljöpolitik är ett budskap som regeringen matat oss med gång på gång. Stora ord från ministrarna, men hur stor det till egentligen? Detta har journalisterna på Miljöaktuellt valt att granska. Det de har funnit är en värld där politikens retorik är viktigare än det politiska innehållet.

Miljöpartiet beställde tidigare en granskning från Statens Utredningstjänst (RUT) om vad som egentligen låg till grund för påståendena om att Sveriges miljöpolitik skulle vara världens mest ambitiösa. Lennart Bodén, miljöministerns dåvarande presssekreterare svarade att ”Bedömningen är just en politisk bedömning.” och att det är dåvarande miljöministerns samlade bedömning som gör att han retoriskt brukar säga att Sverige är de mest ambitiösa.

När Miljöaktuellt väljer att gå vidare och då frågar Maud Olofssons sakkunnige Sven Jonsson får de svaret att ”Det finns inget facit, ingen officiell ranking och inget vetenskapligt svar.”

När tidningen talar med intresseorganisationer och industriföreträdare blir bilden däremot en annan.Energimyndighetens förre detta generaldirektör Tomas Kåberger är till exempel kritisk mot regeringens retorik. Han menar att det är ”industripolitiskt förödande om riksdagen inte förstår att resten av världen nu gör större ansträngningar, har högre ambitioner och starkare styrmedel. Hänger vi inte med kommer dessa länders företag att ta över ledningen i utvecklingen av framtidens energiteknologier.”

Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen är hård i sin kritik och menar att det inom energipolitiken ”inte funnits så många konkreta politiska åtgärder som höjt tempot i arbetet i Sverige på länge, utan vi lever mer på gamla meriter” att våra utsläppsminskningsambitioner ”[ligger] väldigt lågt i relation till vad vi har möjlighet att ta på oss. Ser man från nu och fram till 2020 så är det många andra länder som har mycket tuffare ambitioner än vad vi har. Dessutom tar de här utsläppssiffrorna inte hänsyn till importen. En stor del av vår koldioxidminskning bygger på att vi genom vår import från länder som Kina så att säga exporterar våra utsläpp till dem” och påminner om att Sveriges klimatpolitik rankas som den 24:e bästa av Climate Action Network.

Kanske blir svaret om Sveriges ”ambitiösa miljöpolitik” inte mer klarsynt än det svar än dåvarande miljöministerns presssekreterare Lennart Bodén gav. Det handlar om retorik baserat på en bedömning som Maud Olofssons sakkunnige ”saknar vetenskapligt svar”.Samtidigt som retoriken lovar stort finns det däremot granskningar som visar på mycket litet. Idag presenterar Supermiljöbloggen siffror som visar att utbyggnaden av förnyelsebar energi inte varit så låg sedan 70-talet men redan i juni avslöjade vi att Sveriges ambitionsnivå för den förnyelsebara energin var väldigt låg.

Miljö online2

Liknande artiklar