Regeringens tåg”satsning”: en tiondel av vad som behövs

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I dagarna släppte Trafikverket en delrapport från den utredning som tillsatts om järnvägens kapacitet. De begär 38 miljarder i ökade anslag för järnvägen, men får bara 3,6 miljarder av regeringen – en tiondel av vad man begärt.Egentligen presenteras inga nyheter – det mesta har vi på Supermiljöbloggen skrivit om redan tidigare.Ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket, Lena Erixon, upprepar i Sveriges Radio att: ”det är i grunden inte ett väderproblem att vi har problem med järnvägen”. Det rimmar väl med vad hon tidigare sagt: ”Får vi inte de resurser som krävs kan vi tvingas reducera kapaciteten och minska antalet tåg på banan.”

Av de 38 miljarder kronor Trafikverket ber om beviljas de alltså 3,6 miljarder. Alla utom regeringen är överens om att det behöver satsas på tågen, men finansminister Anders ”Vägar fem gånger viktigare än järnväg” Borg håller hårt i plånboken till Sveriges tågresenärers förtret.

Miljö online2

Liknande artiklar