SKANDAL: Regeringen bryter mot regler om utsläppsrätter

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Det blev stor uppståndelse när det i en fotnot i Alliansregeringens budget redovisades att en försäljning av Sveriges utsläppsrätter skulle bli av. Många trodde att det handlade om att Sverige skulle sälja ut de utsläppsminskningar vi gjort inom ramarna för Kyoto-protokollet men istället visade det sig om att det handlade om intäkter från EU:s utsläppshandel. Nu visar det sig att regeringen genom sitt agerande bryter mot EU:s miljödirektiv istället.

Vänsterpartisten Jens Holm ställde i en interpellation en fråga till miljöministern om varför det i budgeten inte står att pengarna från utsläppshandeln är öronmärkta för klimatåtgärder trots att det tydligt framgår i EU:s utsläppshandelsdirektiv att minst hälften av intäkterna ska gå direkt till klimatåtgärder.

2009/29/EG;

18) Med hänsyn till de avsevärda ansträngningar som krävs för att bekämpa klimatförändringarna och göra anpassningar till klimatförändringarnas oundvikliga följder, bör minst 50 % av intäkterna från auktioneringen av utsläppsrätter användas till att minska växthusgasutsläppen, göra anpassningar till klimatförändringarnas verkningar, finansiera forskning […]

Idag debatterades frågan i riksdagen och då svarade finansminister Anders Borg (M) att pengarna inte kommer att öronmärkas utan istället kommer att gå direkt in i statsbudgeten.

– Det är upprörande att regeringen tar de här öronmärkta pengarna och lägger dem på skattesänkningar för höginkomsttagare, jag hade hellre sett att pengarna hade gått till klimatbistånd, säger Jens Holm till supermiljöbloggen. Jag kommer följa upp det här och kontakta EU-kommissionen, för regeringens agerande bryter helt klart emot direktivet.

Miljö online2

Liknande artiklar