WWF presenterar klimatinnovationer

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Idag presenterades WWF:s årliga lista över svenska klimatinnovationer, Climate Solver 2011. Lösningarna på listan har valts ut på grund av deras möjligheter att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp, viktigt är även att de ska kunna bli exportsuccéer.

En klimatinnovation defineras av WWF som en icke fossil, ej kärnkraftsbaserad produkt, system eller tjänst som kan minska koldioxidutsläppen med minst 20 ton på tio år.

De företag som presenteras är utvalda för sina möjligheter att förändra världens energiförsörjning. Vi vill visa på den bredd som finns på marknaden redan idag. Tekniken är inte problemet. För att kunna förverkliga klimatlösningarna fullt ut krävs kraftfulla insatser från både näringsliv och politiker, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Ett av företagen är Chargestorm som har utvecklat smarta laddstolpsystem för elbilar. Bland annat har företaget produkter som möjliggör för laddoperatörer att ta betalt för och övervaka laddning av elfordon. Systemen är anpassade för lokala kraftnät och bidrar till att vi snabbare kan gå över till eldrivna fordonstransporter.

Miljö online2

Liknande artiklar