Avslöjande: Även förbifarten planeras för farligt gods

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

SVT har under några veckor granskat hur man sköter transporter av farligt gods på Sveriges vägar. Granskningen har inneburit avslöjanden som lett till pinsamheter för ansvariga myndigheter, men framförallt för infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Idag kan Supermiljöbloggen avslöja nästa skandal: Förbifarten planeras att byggas så att den tillåter transport av farligt gods.

Det hela började med att en tankbil exploderade i Kode utanför Göteborg och en person omkom. Därefter började Västnytt en granskning av hur mycket farligt gods som transporteras på Sveriges vägar. Då hävdade infrastrukturminister Elmsäter-Svärd att vissa tunnlar, främst de som är i närheten av städer är förbjudna att frakta gods igenon och att det hängde skyltar som visade på detta. Detta visade sig sedan inte stämma (se videon nedan).

Idag kan Supermiljöbloggen avslöja nästa skandal. Förbifart Stockholm – en av de största tunnelprojekten som planerats i modern tid i Sverige – planeras att byggas så att den tillåter transport av farligt gods. Med tanke på att den passerar nära en stadskärna och genom ett värdsarv är prioriteringen konstig.

Så här står det i arbetsplanen för Förbifart Stockholm (punkt 2.2):

Vägverkets ambition är att inte ha några restriktioner avseende transporter av farligt gods för tunnelsystemet.

Ovanstående innebär att en olycka i tunneln kan komma att innefatta en mängd olika ämnen av farligt gods.

Konsekvenserna kan i värsta fall leda till explosion om lasten innehåller explosiva varor eller organiska peroxider.

Med tanke på hur dålig koll infrastrukturministern hade på de andra tunnlarna undrar nu SMB: är hon alls medveten om hur det står till med Förbifarten?

Bonusläsning: Förbifarten – Försenad, fördyrad och förstörande.Även: Martin Moberg

Miljö online2

Liknande artiklar