IEA: Förnybar energi är visst kostnadseffektivt

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

International Energy Agency (IEA)går nu ut med en rapport som förklarar att världen är i linje med framtidens krav på hållbar energi tack vare att priset på förnybar teknik blivit allt mer kostnadseffektivt. Rapporten är tydlig med att förklara att subventioner till energiteknik som inte varit konkurrenskraftig har varit en framgångsfaktor som idag gjort att förnybar energi blivit konkurrenskraftig – utan subventioner. För det är nämligen ytterligare en faktor som rapporten tydligt förklarar, om hur förnybara energislag idag inte behöver subventioner för att tävla på energimarknaden. Detta bekräftar även den svenska energimyndigheten.

Ett bekymmer som idag står som ett hinder för att de förnybara energislagen riktigt ska ta fart är det faktum att fossila energislag, som olja, fossilgas, kol och kärnkraft, fortfarande subventioneras betydligt mer än förnybar energi. Något som IEA ser som ett framtida ekonomiskt hot och som ett hinder för att politiska beslut som hjälper världen att ställa om.

Men faktum kvarstår att förnybara energislag nu, trots att de inte subventioneras lika mycket som fossil energi, på riktigt kan mäta sig på elmarknaden, framför allt för den enskilda konsumenten. Ett roligt exempel på detta är den extremt konservativa nyhetsankaret på Fox News, Bill O’eilly, som nyligen installerat solpaneler på sitt hustak med argumentet att han inte vill vara beroende av de stora energibolagens höga elpriser.

Rapporten besvarar även frågan om förnybara energislags osäkra leverans av energi som en tydlig överdrift, ett argument som många skeptiker och konservativa brukar slänga sig med (Timbro eller riksdagsledamoter för moderater).

Miljö online2

Liknande artiklar