Jägareförbundet: Miljörörelsen är som nazister

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Svenska naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen, med flera ”samarbetar med folk som inte bryr sig om lagen och öppet vädrar ett människoförakt som på mer än ett sätt liknar det vi såg i Tyskland under nazismen.”. Det skriver en anställd på Svenska Jägareförbundet på deras hemsida.

Den ganska pinsamma formuleringen gjordes i samband med en diskussion om föreningen nordulv som jobbar med att värna den svenska vargstammen, och som samarbetar med flera djurrätts och miljöorganisationer. På deras hemsida skriver nordulv att ”Aktiviteter som genomförs i föreningens namn får inte innehålla våld mot person och/eller egendom, eller hot om detsamma”. Däremot ställer de sig neutrala till civil olydnad.Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är upprörd och tycker att Jägareförbundet bör gå ut med en ursäkt. Men tvärt emot det så verkar jägareförbundet istället få visst stöd ifrån systerorganisationen jägarnas riksförbund, som visserligen inte vill göra jämförelser med nazism, men kallar djurrättsorganisationernas idéer för något som kan leda till ”en farlig utveckling”.

Miljö online2

Liknande artiklar