Omstridd gasledning öppnas idag

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Idag öppnas den första av Nordstreams två gasledningar i Östersjön. I slutet av nästa år beräknas ledningarna ha full kapacitet, men redan nu går gasleveranser till det europeiska nätet. Projektet har varit omdiskuterat i Sverige på grund av den stora miljöpåverkan gasledningen medför i känsliga marina områden.Flertalet länder har högljutt protesterat ledningens läge och för Sveriges del har diskussionen till stor del handlat om den utsatta miljön runt Gotska Sandön. Supermiljöbloggen har tidigare även rapporterat om risken för att ökade satsningar på gas kan försena utvecklingen av förnybar energi. Tider får utvisa hur Nordstreams ledning kommer att påverka den europeiska energiutvecklingen.

Miljö online2

Liknande artiklar