Succé: Kritiserad oljeledning skjuts på framtiden

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

USA:s utrikesdepartement meddelade igår att man kommer att granska underlaget för bygget av den kritiserade oljeledningen Keystone XL. Ledningen är tänkt att transportera oljesand från Kanada till raffinaderier i Texas och skulle i så fall bli den längsta ledningen utanför Kina och Ryssland. Granskningen innebär i praktiken att ett beslut om ledningen inte kan tas innan valet 2012.

Ledningen har blivit kraftigt kritiserad av miljörörelsen och offentliga tjänstemän för den stora miljöpåverkan den skulle bidra till. Själva bygget tros hota vattentäkter och känsliga naturområden. Utvinning av olja ur oljesand är dessutom extremt energikrävande och innebär stora koldioxidutsläpp.

Många analytiker menar nu att risken är liten att bygget överhuvudtaget blir av och tusentals aktivister firade igår beskedet i USA.

Miljö online2

Liknande artiklar