Minskat intresse för grön IT

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

TCO Development och analysföretaget Exido genomför varje år en beräkning om hur mycket företag satsar på grön IT. Årets Grön IT-index blev en besvikelse, uppges i ett pressmeddelande.

Grön IT Index 2011 belyser hur drygt 300 svenska företag och organisationer dels arbetar med att minska den negativa miljöpåverkan av IT, dels hur IT används som miljöteknik för att minska företagens övriga miljöpåverkan.

Färre företag och kommuner har insikt om möjligheterna med grön IT. Andelen som har en särskild policy för grön IT minskar kraftigt och färre än var tionde av dem som har en policy lever som man lär och följer den fullt ut. Detta är några av de negativa svar som kom i rapporten. – Resultatet i Grön IT-index 2011 är en kalldusch. Vi hoppas att undersökningen får många att vakna. Ska vi nå de uppsatta klimatmålen om minskade växthusgaser och ökad energieffektivitet till 2020 behöver vi investera i grön IT i dag, säger Sören Enholm, TCO Development. Resultatet är annars ett trendbrott. Flera år har det nämligen skett förbättringar inom området. Enligt TCO Development leder detta till att kommuner och företag missar många miljarder i besparingar.

Miljö online2

Liknande artiklar