Riksdagsledamöter flyger högt och dissar tåget

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Riksdagsledamöter flyger inom Sverige igen. 

Efter klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 minskade antalet riksdagsledamöter som tar ut så kallat flygkort till enbart 46 stycken. Ett flygkort kan man få ut om man flyger så mycket att det inte skulle löna sig att köpa enskilda biljetter. Om detta rapporterar bland annat Svenska Dagbladet och SVT.

Inrikesflygningar konkurrerar med tågresor och det är just problemen med tågen som har fått fler att välja flyg. De senaste årens snökaos, underhållskaos och förseningskaos har fått allt fler riksdagsledamöter att överge tåget. Ur klimatsynpunkt är detta synd då tåg släpper ut en minimal del koldioxidutsläpp i jämförelse med flyget. På sträckan Göteborg till Stockholm är tågens utsläpp 0,00096 kilo koldioxid per passagerare och motsvarande siffra för flyget är 71 kilo, enligt SJs miljökalkyl.

Riksdagens hemsida står det att:

Ledamöterna bestämmer själva vilka tjänsteresor de ska göra inom Sverige och vilket färdsätt som är lämpligast med hänsyn till kostnader, tid och miljö.

Alla ledamöter har rätt att få ett årskort på SJ. Om det lönar sig ekonomiskt kan de få ett destinationskort, årskort eller liknande, för flyg. Årskorten får endast användas för tjänsteresor i riksdagsuppdraget eller med anledning av andra statliga uppdrag.

Men det verkar som att ekonomi i detta fall väger högre än miljö vad gäller val av färdsätt inom Sverige för våra riksdagsledamöter.

Fotograf: Katarina Tagesson

Miljö online2

Liknande artiklar