Så försöker Naturvårdsverket dölja utsläppsökningen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Vi rapporterade tidigare idag om att de svenska utsläppen för 2010 ökade med motsvarande 10.99 % jämfört med föregående år. Ökningen är unikt historiskt och de svenska utsläppen har inte varit så höga sedan 2006. Men i Naturvårdsverkets pressmeddelande målas en annan bild upp. Ingenstans går siffran 11 % att finna och även om utsläppssiffrorna för 2011 står utskrivna så måste man gå in i de bifogade utsläppstabellerna för att finna hur höga utsläppen var tidigare år. – Man ska inte titta på enskilda år, utan det är den långtgående trend som är intressant. Vi ska genomföra en kontrollstation 2015 för att se över utsläppsminskningarna till 2020, kommenterar Lars Westermark, chef för enheten luft och klimat på Naturvårdsverket när Supermiljöbloggen kontaktar honom. Anledningarna till utsläppsökningarna 2011 uppger han var en kombination av flera saker. En stark ekonomisk återhämtning, två väldigt kalla vintrar och kärnkraftverk som stod stilla innebar gemensamt att utsläppsökningarna blev så pass stora som de blev.

Miljö online2

Liknande artiklar