Skräckökning av Sveriges utsläpp

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Idag publicerade Naturvårdsverket de officiella siffrorna på Sveriges utsläpp för 2010. Sveriges utsläpp ökar nu med 10 procent.

2009 minskade utsläppen med ca 6%, men har alltså ökat igen med hela 10 procent och är nu på den högsta nivån sedan 2006. Detta går stick i stäv med regeringens egna beskrivning av Sverige som ett föregångsland.

De långa ledtiderna kring rapporteringen har tidigare kritiserats och har lett till att internationella organisationer varit snabbare på att uppskatta nuvarande svenska utsläppsnivåer än våra egna svenska myndigheter. Miljöminister Lena Ek har nu lovat att undersöka hur rapporteringen kan bli snabbare och bättre:

– När det gäller annan statistik har vi snabba och korrekta siffror på plats och det är ganska förvånande att vi inte har det när det gäller de här frågorna, säger hon i en debatt i Sveriges Radio.

Att utsläppen ökar så pass kraftigt är däremot inte oväntat då det i Sverige finns en enorm avsaknad av allt utom en ”tuff” målsättning. Lena Ek erkänner fortsättningsvis i radiodebatten att det helt saknas en plan för hur Sveriges utsläpp ska minskas:

– Det märkliga är att vi har satt tre stycken rätt tuffa mål i Sverige; vi ska dra ner utsläppen med fyrtio procent till 2020, vi ska ha en fossilfri fordonsflotta till 2030, och vi ska vara nettoneutrala 2050, men det är ingen som har funderat över vägen dit, förklarar hon sedan.

Fotnot: Procentsatsen är inte publicerad på Naturvårdsverkets hemsida, rådata hittar den nyfikne här. Naturvårdsverket har emellertid bekräftat siffran 10 procent.

Miljö online2

Liknande artiklar