Utfallet av Durban

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Nu är förhandlingarna i Durban över, och flera avtal har slutits. De viktigaste är den långsiktiga strategin, samt en fortsättning på Kyotoprotokollet. Tyvärr är de avtal som slutits inte i närheten av vad som skulle behövas för att uppnå det gemensamma målet på max två graders temperaturökning.

Kyotoprotokollet lever vidare, men mycket försvagat, eftersom Kanada, Ryssland och Japan har valt att lämna och USA aldrig var med från början. Därmed är det nästan bara EU och världens fattigare länder kvar inom det gamla avtalet. Den framgång som har varit är att alla viktiga utsläppsländer har gått med på att förbinda sig till ett kommande gemensamt avtal. Men där slutar också framgångarna, avtalet kommer nämligen inte att träda i kraft förrän 2020, och enligt FN:s forskningssammanställningar måste utsläppen börja minska innan 2020 om vi ska kunna klara målet om max två graders uppvärmning. Med nuvarande avtal verkar det alltså osannolikt att vi ska klara det målet.

Även vad gäller finansiering så saknas de tunga besluten, en struktur finns numera, men själva pengarna från rika till fattiga länder saknas till stor del. Återigen så har de verkligt centrala besluten skjutits på framtiden. Svante Axelsson, ordförande för naturskyddsföreningen säger till DN att avtalet ”saknar innehåll”. Vi kan inte annat än hålla med.

Mer läsning:DNGuardianUNFCCC:s hemsida

Miljö online2

Liknande artiklar