Centern svänger om bilåkande

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

De förra topparna inom Centerpartiet, miljöministern Andreas Carlgren och partiledaren Maud Olofssons syn på trafik verkar idag vara ett minne blott. Med uttalanden som ”Man ska kunna åka bil utan dåligt samvete” och ”Det är bra om trafiken ökar” undrade både forskare, myndighter och riksrevisionen vad deras politik byggde på egentligen – fakta verkade det inte vara.

Men nu svänger Centerpartiet i synen på trafik. Med den nya miljöministern Lena Ek ges helt andra besked om framtiden och ambitionerna för framtidens transporter. Istället för att tro att teknikutvecklingen räcker för att göra transportsektorn miljövänlig, verkar Ek vara av motsatt uppfattning. För henne är det klimatmålen om 80 procentiga utsläppsminskningar till 2030 som är viktigast – och de är orimliga att nå utan krav på minskad trafik.

– Vi behöver minska trafiken, upprepar Lena Ek. Det behövs om vi ska klara våra ambitiösa klimatmål. Detta är vår tids ödesfråga.

Eks syn på trafikutveckling är den som har stöd i forskning, bland annat från Trafikverket. Om målen till 2030 ska uppnås räcker det inte med teknikutveckling och nya bränslen – trafiken i sig måste minska för att inte utsläppsminskningar ska ätas upp av trafikökning. Strängare styrmedlel och minskande trafik är enligt Trafikverket enda vägen framåt om målen ska nås. 

– Jag är inte främmande att diskutera varken skatter eller teknik, bara vi når målen, avslutar Ek med.

Miljö online2

Liknande artiklar