Fler vargar får skjutas i år

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Naturvårdsverket har beslutat att numera får länsstyrelserna själva besluta om skyddsjakt på varg. Detta kan leda till att fler vargar skjuts i år.

Det är skillnad på licensjakt och skyddsjakt men i praktiken kan årets jakt leda till att fler vargar skjuts. I mellansveriges län får 25 vargar skjutas. Länsstyrelsen i Örebro skriver så här:

I Mellersta rovsdjursförvaltningsområdet ingår Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Det är i detta område, med vissa undantag, som Naturvårdsverket har fattat beslut om att tillåta skyddsjakt på sammantaget högst 25 vargar under 2012. Det är en ökning från förra årets utrymme på högst 12 vargar.

Viltsamordnare Ruona Burman på Naturvårdsverket säger till Ekot:

– Det finns fler vargar än förra året. Därmed bedömer vi att det finns en potentiellt ökad risk för skador.

Men jakt är inte helt okontroversiellt (som vi ju redan vet). Länsstyrelsen i Örebro nämner själva viltstängsel som ett effektivt skydd mot vargskador på tamboskap. Naturskyddsföreningen gick i fredags ut med ett pressmeddelande där man kommenterade årets skyddsjakt så här:

– Hanteringen av skyddsjakten är dålig. Först inför regeringen regler för skyddsjakt på varg som är ytterst oklara. Sedan skjuter man fram riktlinjerna för denna jakt ett halvår i tiden, långt efter att jakten inleds och då den riskerar vara helt över. Frågan man berörda idag så tolkas exempelvis skyddsjakt i förebyggande syfte helt olika. Risken är att vargar skjutas trots att det inte är befogat, säger Mikael Karlsson.

Miljö online2

Liknande artiklar