Klimatbiståndet når inte fram

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Bangladesh utrikesminister, Dipu Moni, hävdar att den utvecklade världens ansträngningar att infria löften om klimatstöd till fattiga länder är usla. Förseningar har inneburit att knappt en tiondel av de utlovade 30 miljarder har blivit tillgängliga för akuta klimatanpassningar. Dessutom menar hon att det är orättvist att likställa länder som Bangladesh med exempelvis Kina och Indien som, trots att de fortfarande kategoriseras som utvecklingsländer, har större utvecklingsmöjligheter och dessutom betydligt större utsläpp.

– Vi har klumpas ihop i samma kategori som stora utsläppare . Vi borde istället tillhöra en annan kategori tillsammans med de mest utsatta och minst utvecklade länderna. Indien och Kina har sina utvecklingsutmaningar, men själva är vi inga stora utsläppare så våra krav och utmaningar är olika, sa Moni under klimatförhandlingarna i Durban.

Även Sverige fuskar med att leverera hela sin andel av klimatbistånd. Det man gjort är att klumpa ihop klimatbiståndet med det ordinarie biståndet som riktas mot fattigdomsbekämpning.

Miljö online2

Liknande artiklar