Klimatbråk kan skapa regeringskris i Norge

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Norska regeringen skjuter ännu en gång på den så kallade ”Klimameldinga”, denna gång till juni 2012. Klimameldinga är en handlingsplan för hur landet ska gåtillväga för att nå målen om att bli koldioxidneutralt till 2030 och nås ingenöverenskommelse till juni 2012 riskerar regeringssamarbetet att spricka.

Handlingsplanen har nu blivit uppskjuten fyra eller fem gånger och riskerar att fälla den rödgröna regeringen (Arbeiderpartiet, Socialistisk Venstre och Senterpartiet). Socialistisk Venstre som länge varit en ambitiös röst i den norska klimatpolitiken kräver betydligt kraftigare åtgärder än till exempel Arbeiderpartiet.

Röster inom Socialistisk Venstre uppger att regeringssamarbetet riskerar att krackelera om ingen kompromiss nås i juni.

Vi blir inte eniga om något alls, och om vi inte blir det,har vi inte någon regering, säger en central SV-källa till Klassekampen.

Bland områdena där oenighet råder är köp av klimatkvoter i utlandet, upprättandet av en egen klimatfond för att minska utsläppen iindustrin och satsningar på järnvägen. Under våren 2011 var Sv på väg att dra sig ur regeringen på grund av oenigheter kring oljeborrning i Lofoten ochVesterålen men Jens Stoltenberg drog i sista stund tillbaka sitt ja till borrningen och regeringssamarbetet räddades. Nu hoppas många att något liknande kommer att ske med klimathandlingsplanen.

Det är inte bara regeringen som brister i förmåga att leverera utan även oppositionen blir starkt kritiserade av miljöorganisationer. Delar av oppositionen hävdar att de står fast vid klimatförlikningen från 2008, som fastslog att ambitionen om koldioxidneutralitet skulle nås redan 2030 istället för 2050, men de har inte skapat någon egen handlingsplan eller gett svar på vilka konkreta åtgärder som de vill genomföra för att nå målen. Det enda undantaget är Venstre. På bilden: Norges statsminister Jens Stoltenberg

Miljö online2

Liknande artiklar