Norska ungdomar mer positiva till fossilbranschen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I vårt västra grannland rör några av de viktigaste miljöfrågorna letandet efter och upptagandet av fossila bränslen. En nyckelfråga för att få till en förändring är en stark opinion. Mycket tyder nu på att detta inte behöver bli lättare bland framtiden generationer. Undersökningar visar nu att färre ungdomar i åldern 15-19 år tycker att de fossila näringarna släpper ut mer än andra branscher. Fler menar att olje- och gas industrin försöker reducera utsläppen och fler är för en öppning av oljeborrning i Lofoten och Vesterålen. Miljörörelsen skyller de deprimerande resultaten på oljebranschens kraftiga påverkanskampanj riktad mot unga. Bland kritiken märks Statoil som har kritiserats för en tecknad reklamfilm som har visats på TV Norge i tiden för barnprogram. Reklamfilmen anmäldes till konsumtionsombudsmannen för brott mot marknadsföringslagen av ”Fremtiden i våre hender” men frikändes förra fredagen. Miljöaktivister har nu gjort en ny variant av reklamfilmen som enligt dem visar sanningen bakom Statoils oljeäventyr. Orginalfilmen kan ses här

Miljö online2

Liknande artiklar