Ny rapport: Lönsamt att höja klimatmålen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

En ny rapport från EU-kommissionen hävdar att en ökning av EU:s klimatambitioner skulle resultera i stora fördelar både vad gäller ekonomi, hälsa och miljö för alla medlemsstater.

Idag har EU som mål att minska utsläppen med 20 procent fram till år 2020. Det relativt låga målet har fört med sig att det inte kostar särskilt mycket att hålla sig under sitt mål – det vill säga, utsläppsrätterna är helt enkelt för billiga. Kommissionen varnar för att dessa låga priser på utsläpp kan hålla fast unionen i ett i längden ohållbart fossilberoende.

EU-kommissionen uppskattar att de bränslebesparingar ett högre klimatmål innebär motsvarar kostnaderna för de nödvändiga investeringar i till exempel förnybar energi som behövs för att klara av det höjda klimatmålet. Dessutom skulle intäkterna från koldioxidmarknaden motsvara 7 miljarder euro. Nu är det upp till medlemsstaterna: Vågar man gå före och höja ambitionerna till 30 procent?

Miljö online2

Liknande artiklar