Ökande koldioxidutsläpp från lastbilar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Trots att tekniken utvecklas mot mer och mer miljövänliga fordon så ökar utsläppen av koldioxid från lastbilar. På grund av en ökning av lastbilstrafiken har utsläppen ökat mer 35 % de senaste tjugo åren. Noterbart är att godsmängden till skillnad från Lastbilstrafiken minskar, vilket betyder att transportsträckorna blivit längre och godsmängden i genomsnitt blivit mindre per lastbil. Att siffrorna ser ut som de gör, beror även på att företagenöverger den miljövänliga järnvägen. När järnvägen blir dyrare och osäkrare flyttas trafiken från järnväg till väg. Den omvända överflyttningen vore önskvärd och skulle resultera i minskade utsläpp. 

Miljö online2

Liknande artiklar