Oklar effekt av skräp-bot

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Sedan den nya nedskräpningslagen trädde i kraft i juli förra året har knappt 250 böter delats ut i Sverige. I Stockholm har man sett en förbättring på nästan 30 % mindre skräp sedan 2009 – här har 20 personer fått böter. Renhållningsarbetare i Värmland är dock kritiska till om det blivit en förbättring överhuvudtaget. I Norrbotten ses det som ett litet problem (med endast två anmälningar) medan man kan tro att Älvsborg tar det på störst allvar – där har 14 böter utfärdats, flest i Västra Götaland.

Miljö online2

Liknande artiklar