Översvämningar hotar Storbritannien

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Den brittiska regeringen presenterade den 25 januari sin Climate Change Risk Assessment (CCRA) som är den första i sitt slag. Rapporten har fått fram bevis för 700 påverkningar som klimatförändringarna kommer att ha i en brittisk kontext. Det största hotet är översvämningar som riskerar att drabbaupp till 3,6 miljoner människor i landet till 2050. Kostnaderna för översvämningarna kommer att öka drastiskt om ingenting görs och uppgå till 2 miljadertill 10 miljarder pund år 2080. Rapportförfattarna från det brittiska miljödepartementet har valt ut de 100 mest akuta hoten och möjligheterna och rangordnat dessa efterderas påverkan, trovärdigheten i modellen samt hur tidigt riskerna förväntas ske. Detta kan också ses i en grafisk sammanställning.

Miljö online2

Liknande artiklar