Regeringspartierna oense om energiuppgörelsen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

En ny energipolitisk strid ser ut att ha blossat upp mellan regeringspartierna, det står klart idag efter att folkpartiet  på DI debatt kräver att regeringen öppnar för förhandlingar med socialdemokratin i energipolitiken, bara dagar efter att energiminister Anna-Carin Hatt (c) tagit tydligt ställning emot ett sådant förslag på DN debatt.

Bakgrunden till bråket går tillbaka till i somras då det blev tydligt att det förmodligen inte blir några nya kärnkraftverk i Sverige eftersom det står i energiuppgörelsen att det inte får byggas några reaktorer annat än på de platser där det redan finns reaktorer, vilket ger de nuvarande kärnkraftsleverantörerna Eon, fortum och Vattenfall i praktiken vetorätt på ny kärnkraft. Eftersom de här aktörerna inte har visat något intresse så ser det inte ut att bli någon ny kärnkraft i Sverige, vilket har gjort folkpartiet allt mer upprörda. Överenskommelsen som de trodde skulle säkra ny kärnkraft i Sverige ser ut att leda till motsatsen.

För att lösa problemet ville folkpartiet först ändra i energiuppgörelsen, men centerpartiet vägrade blankt, och fick stöd av moderaterna som inte ta samma uppslitande diskussioner en gång till. Det är i ljuset av detta vi måste se folkpartiets nuvarande utspel. Oförmögna att kunna omförhandla energiuppgörelsen med de övriga allianspartierna vill de nu inkludera socialdemokraterna, och därmed få möjlighet att omförhandla, något som centern alltså redan har sagt tydligt nej till. Oavsett de olika politiska krumbukterna så är det tydligt att folkpartiet känner sig allt mindre nöjda med den nuvarande energiuppgörelsen.

Frågan är vad som kommer ske nu. En förändring av energiuppgörelsen, eller en helt ny uppgörelse med S och de övriga borgerliga partierna skulle med stor säkerhet provocera centerns gräsrötter, och potentiellt leda till en regeringskris. Utan en förändring av uppgörelsen så innebär det i praktiken att folkpartiet har tappat sin trovärdighet i en av deras viktigaste profilfrågor, nämligen utbyggd kärnkraft. Sista ordet lär inte vara sagt i den här debatten.

Miljö online2

Liknande artiklar