Vargjakten fortsatt under EU-granskning

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Regeringens vargjakt har under lång tid utsatts för kritik. Forskare menar att man bör öka antalet vargar snarare än att döda dem. EU-kommissionen gick så långt att de hotade med rättsliga åtgärder om inte regeringen slutade med sin licensjakt. Regeringens svar var att istället övergå till enbart ”skyddsjakt”, vilket man trodde skulle vara förenligt med EU-reglerna. Det märkliga är dock att skyddsjakten verkar ge utrymme för att jägarna ska döda ännu fler vargar än tidigare. Nu höjer EU återigen ett varnande finger mot alliansregeringen. Om kommissionens granskning visar att skyddjakten i själva verket är en ulv i fårakläder kommer man inte tveka att dra Sverige inför rätta, enligt miljökommissionär Janez Potocnik. DN:

Janez Potocnik välkomnar att licensjakten på varg har stoppats i år, men uttrycker en oro för om skyddsjakten överensstämmer med EU:s lagstiftning. Han påpekar att Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakten kommer först i juni.

– Det vore logiskt om den som inför skyddsjakt på varg också har klara regler för hur den ska se ut. Det måste absolut finnas en klar definition för i vilka fall skyddsjakten får genomföras, hur den ska se ut och vad som krävs innan ett sådant beslut kan fattas, säger Janez Potocnik.

… – Skyddsjakten får inte bli en förtäckt rätt att döda. Att döda problemvargar är möjligt bara om det inte finns några andra lösningar, som att sätta upp stängsel för att skydda får, flytta vargar eller förse hundar med bjällror.

– Vi kommer att följa skyddsjakten mycket noga och skaffa oss så mycket information som möjligt om hur den genomförts i praktiken, säger han.

Frågan som alla ställer sig: Kommer även skyddsjakten att bli ett rungande fisko?

Miljö online2

Liknande artiklar